Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Tiên Lãng là Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo luật Doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các ngành kinh tế huyện Tiên Lãng.

Tình hình bộ máy tổ chức đơn vị :

 Đơn vị là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

 - Vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất

- Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp

- Sửa chữa công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp

- Cung cấp nước thô phục vụ sản xuất nước sạch sinh hoạt và các nhu cầu sản xuất khác trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy lợi

- Bán lẻ máy móc thiết bị và phụ tùng máy thủy lợi trong các cửa hàng chuyên doanh.

Xem tiếp