Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin ngoài trang chủ
Liên hệ
Liên hệ

  Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Tiên Lãng    

   - Địa chỉ : Số 303 -  Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng.

   - Số điện thoại: 0313. 883. 665 - 0313.683. 302

   - Fax 0313.942.373

   - Mã số thuế: 0200325622

   - Email: ctythuyloitienlang@gmail.com