Thủy Lợi Tiên Lãng > Thông tin ngoài trang chủ
Thành tích - Bằng khen
Thành tích - Bằng khen

Trải qua 22 năm thành lập và hoạt động công ty đã nhận được:

  - 01 Huân chương Lao động hạng Ba.

  - 01 Huân chương lao động hạng Hai.

  - 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  - Đơn vị được UBND thành phố công nhận là 01 trong 10 Doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2009.

Ngoài ra Công ty còn nhận được nhiều cờ thi đua của UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và hàng chục Bằng khen của UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cấp các ngành tặng cho Công ty.

Một số hình ảnh bằng khen mà đơn vị đã đạt được: